Manual de instruire privind aplicarea practicilor agroforestiere

Practicile agroforestiere îi ajută pe proprietarii de terenuri să-și diversifice produsele, pieţele și veniturile agricole, să îmbunătăţească calitatea solului și a apei, să reducă eroziunea, poluarea din surse difuze și daunele provocate de inundaţii. Practicile de gestionare a terenurilor privind integrarea arborilor și arbuștilor în agricultură pot oferi beneficii exploataţiei agricole și peisajului adiacent. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: