Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice

Fenomenele și procesele legate de schimbările climatice sunt cele ca aridizarea climei și deșertificarea. Degradarea terenurilor, cauzată de diferiţi factori, inclusiv variaţiile climatice, în rezultatul cărora potenţialul biologic al solului se reduce sau se distruge, creează premise pentru apariţia condiţiilor de deșert/pustiu. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: