Ghid privind bunele practici în agricultura ecologică

Prezentul ghid este adresat proprietarilor de terenuri cu destinaţie agricolă, private, interesaţi de producţia agroalimentară ecologică și certificarea producţiei ecologice în conformitate cu Sistemul de Evaluare a Conformităţii Producţiei Agroalimentare Ecologice. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: