Descriere

Portalul Agrobiznes sprijină digitalizarea agriculturii și comunicarea online gratuită, precum și schimbul de cunoștințe, ca cel mai eficient mod de a se asigura că rezultatele cercetărilor, studiilor, experimentelor și ale activității economice și sectoriale, trebuie să fie disponibile pe scară largă, citite și încurajate. Pe parcursul celor 30 de ani de independență, sectorul agricol din Republica Moldova a beneficiat de sprijinul a zeci de proiecte, programe și activități în domeniu, în rezultatul cărora au fost produse și lansate sute și mii de ediții a materialelor didactice și informative. 

Broșuri, studii, manuale, culegeri, cataloage, ghiduri, flyere, calendare, și alte publicații care au fist distribuite în cadrul activităților acum sunt disponibile în format digital.  

Prin Biblioteca Agrobiznes, portalul se angajează să ofere acces deschis, care este în concordanță cu politicile de acces la informații ale partenerilor și participanților acestui proiect, să permită diseminarea cât mai largă a informației elaborate de acești parteneri, și să contribuie astfel la creșterea capacității de a descoperi informații pertinente, calitative și utile pentru agricultori, studenți, oameni de afaceri și alți beneficiari.

În sensul acestor Termeni de utilizare pentru Biblioteca Agrobiznes („Termeni de utilizare”), „Parteneri” înseamnă oricare sau toate instituțiile-membre care și-au exprimat Acordul de a publica și au oferit spre publicare informația („Lucrările)”. „Partenerii” sunt entități juridice separate și sunt răspunzătoare în mod solidar (dar nu în comun) pentru obligațiile lor de mai jos.

Drepturi de proprietate intelectuală – Licențe

Utilizatorii Bibliotecii Agrobiznes sunt încurajați să utilizeze materialele publicate pentru beneficiul intelectual propriu și al celorlalți, în moduri creative. Prin utilizarea acestui site web și a oricărui material pus la dispoziție prin Biblioteca Agrobiznes („Lucrările”), sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare.

Vi se permite să utilizați Lucrările, sub rezerva respectării anumitor termeni ai licenței, dar Partenerii relevanți păstrează drepturile de autor asupra tuturor Lucrărilor din Biblioteca Agrobiznes, cu excepția cazului în care se specifică contrariul.

Unele lucrări din Biblioteca Agrobiznes pot fi licențiate sub una dintre următoarele licențe publice: Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) sau Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives 3.0 IGO (CC BY-NC- ND 3.0 IGO).

Unele lucrări din cadrul Biblioteca Agrobiznes nu sunt supuse licențelor CC BY 3.0 IGO sau CC BY-NC-ND 3.0 IGO, dar sunt disponibile în conformitate cu alți termeni de licență.

Content ce aparține părților terțe

În general, indiferent de licența care se aplică fiecărei lucrări, Partenerii nu dețin în mod necesar fiecare componentă a conținutului inclus în Lucrări. Prin urmare, Agrobiznes nu garantează că utilizarea oricărei componente sau părți individuale deținute de terțe părți conținute în Biblioteca Agrobiznes nu va aduce atingere drepturilor terților. Riscul revendicărilor care rezultă din astfel de încălcări revine exclusiv Dvs. Dacă doriți să reutilizați o componentă a Lucrării, este responsabilitatea Dvs. să stabiliți dacă este necesară permisiunea pentru reutilizarea respectivă și să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.

JAMAN SRL care operează portalul informațional Agrobiznes (www.agrobiznes.md) nu este responsabil în niciun fel pentru încălcarea drepturilor de autor de către terțe persoane. 

Preluările

Indiferent de orice alte condiții de licență care reglementează utilizarea unei opere, orice utilizare a lucrărilor sau a conținutului acestora trebuie să fie atribuită Partenerilor relevanți ai Bibliotecii Agrobiznes și furnizorilor săi de conținut cu o notificare privind drepturile de autor în următorul format:

[Autori *]. [Anul publicării]. [Titlu**]. © [Editor]. Licență: [License]

* Semicolon separat dacă există mai mult de un autor. Standardizat ca [prenume], [prenume], [prenume]

** Cursiv

Acest exemplu reflectă cerințele minime de atribuire. În scopuri de citare academică, o atribuire mai completă poate fi dată în conformitate cu practicile academice standard.

Traducerile lucrărilor publicate în Biblioteca Agrobiznes

Pentru orice preluare, inclusiv traducerea complete sau parțială a Lucrărilor aveți nevoie de un acord scris cu Partenerul specific al Bibliotecii Agrobiznes. 

Adaptarea lucrărilor publicate în Biblioteca Agrobiznes

Pentru orice preluare, inclusiv adaptarea completă sau parțială a Lucrărilor aveți nevoie de un acord scris cu Partenerul specific al Bibliotecii Agrobiznes. 

Republicarea lucrărilor publicate în Biblioteca Agrobiznes

Partenerii își păstrează toate drepturile de a urmări, în cea mai mare măsură a legii, orice utilizare a Lucrărilor sale într-un mod care falsifică, denaturează, disprețuiește sau folosește în mod fraudulos Lucrările, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărui terț sau dăunează reputației Partenerilor.

Utilizarea logotipurilor și a denumirilor

Nu puteți utiliza nicio marcă comercială, marcă oficială, emblemă oficială sau siglă a Partenerilor sau a oricăruia dintre celelalte mijloace de promovare sau publicitate ale acestuia, fără acordul prealabil scris al Partenerului vizat sau în orice caz să reprezinte sau să implice o asociație sau o afiliere la Partenerul vizat.

Altele 

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați periodic de către Agrobiznes, la propria noastră discreție. După modificare, vom plasa o notificare pe www.biblioteca.agrobiznes.md/termeni-de-utilizare. Vă rugăm să revizuiți periodic versiunea de control a acestor Termeni de utilizare. 

Nici o relație de agenție, parteneriat, asociere în participație, angajat-angajator sau francizor-francizat nu este intenționată, introdusă sau creată prin acești Termeni de utilizare.

Orice litigiu între Agrobiznes și Dvs. care rezultă din sau în legătură cu Biblioteca Agrobiznes, Lucrările sau utilizarea Dvs. a Bibliotecii Agrobiznes, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă între părțile la un astfel de litigiu va fi arbitrat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare. 

Acest site este administrat de Jaman SRL. Dacă aveți întrebări despre acești Termeni de utilizare sau despre termenii de licență aplicabili oricărei lucrări specifice din Biblioteca Agrobiznes, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la [email protected].

Dacă credeți că drepturile dvs. sau drepturile unei terțe părți, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală, sunt încălcate în orice mod de orice lucrări de pe Biblioteca Agrobiznes, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la [email protected].

Acești Termeni de utilizare au fost modificați ultima dată la: 2 decembrie 2020