Descriere

Agrobiznes sprijină digitalizarea agriculturii și comunicarea online gratuită, precum și schimbul de cunoștințe, ca cel mai eficient mod de a asigura access pe scară largă la rezultatele cercetărilor, studiilor, experimentelor și ale activității economice și sectoriale. Pe parcursul celor 30 de ani de independență, sectorul agricol din Republica Moldova a beneficiat de sprijinul a zeci de parteneri de dezvoltare în cadrul diverselor programe și proiecte în domeniu, în rezultatul cărora au fost produse mii de ediții de materiale didactice și informative. Aici vom încerca să colectăm materiale informative și educative elaborate pentru a facilita accesul celor interesați la informație.