Bunele practici în piscicultură în contexul schimbărilor climatice

    Prezentul ghid este reprezentat de creşterea capacităţii de adaptare a sectorului piscicol la efectele actuale şi potenţiale ale schimbărilor climatice.
    Ghidul tinde să asigure o înţelegere mai bună a impactului anticipat al schimbărilor climatice, prin analiza evoluţiei estimate a factorilor climatici pe termen lung şi a particularităţilor sistemelor naturale. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

    Categorie: Etichetă: