Bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic (Partea I)

În prezentul Ghid sunt prezentate măsuri practice de atenuare a impactului schimbărilor climatice, asigurării bunăstării și adaptării principalelor specii de animale din sectorul zootehnic al ţării: bovine, ovine, caprine, porcine și păsări agricole. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: