Producerea prunelor

În Republica Moldova prunul constituie una din culturile pomicole de bază, ocupând locul II după măr și locul I între speciile sâmburoase. Obținerea unor producții mari de prune de calitate superioară presupune înființarea plantațiilor cu soiuri înalt productive, competitive pe piața internă și externă. Pentru aceasta sunt necesare cunoștințe temeinice privind tehnologia de cultivare a prunului. În acest context prezenta lucrare își propune: să analizeze situația cultivării prunului la nivel mondial și în Republica Moldova, să caracterizeze soiurile și portaltoaiele de prun recomandate și de perspectivă din țară și să familiarizeze producătorii cu cerințele prunului față de factorii de mediu și valorificarea aces- tora în funcție de zonă, soi, portaltoi și direcția de utilizare a fructelor. Pentru mai multe detalii descărcați broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: