Bunele practici privind exportul fructelor

Această publicație este un ghid pentru utilizarea corectă a containerelor maritime pentru transportarea la lungă distanță a produselor horticole perisabile. Personalul din cadrul com- paniilor agricole, exportatorilor, companiilor de transport și inspectorii din agențiile publice vor găsi informații și recomandări valoroase privind aspectele-cheie ale transportului în con- tainere maritime, precum componentele și funcțiile de bază ale containerelor maritime, fac- torii ce influențează calitatea fructelor la etapa post-recoltare, tehnologiile și cele mai bune practici care pot fi aplicate pentru menținerea calității fructelor pe durata transportului ma- ritim, precum ambalajul adecvat, stivuirea corectă, controlul temperaturii, umidității relative și compoziției atmosferei în container. De asemenea, manualul conține o sinteză a celor mai des întâlnite clauze în contractele de vânzare-cumpărare a produselor horticole perisabile. Pentru mai multe detalii descărcați broșura mai jos.

Categorie: Etichetă: