Utilizarea în siguranță a pesticidelor

    Pesticidele sunt substanțe chimice, toxice, folosite pentru distrugerea animalelor, insectelor și a plantelor dăunătoare. Ele se împart în câteva categorii: erbicide, insecticide, fungicide, ro- denticide, etc. Uneori, lucrul pe care îl faceți necesită utilizarea pesticidelor. În astfel de cazuri, trebuie să luați măsuri de se-curitate pentru a proteja pe sine, per- soanele din jur și mediul. Urmați obligatoriu indicațiile de pe eticheta pesticidelor. Înainte de a începe lucrul, îmbrăcați toate mijloacele de protecție individuală. Pentru mai multe detalii decărcați broșura mai jos.

     

    Categorie: Etichetă: