Tehnici de tăiere. Sisteme de formare a viței de vie

Tăierea este procedura care este aplicată diferitelor părți ale butucului de viță de vie: tulpină, brațe, cepi, corzi de rod. Există mai multe sisteme de tăiere, dar toate au puncte comune: una sau mai multe tulpini, unul sau mai multe brațe, una sau mai multe zone de fructificare. Există o relație importantă între tăierea viței de vie și formarea butucilor de viță de vie, astfel încât metoda de tăiere utilizată depinde de sistemul de formare folosit. Pentru mai multe detalii descarcă broșura mai jos.

Categorie: